Voortgang energie- en lichtproject

Begin maart kregen we het heugelijke nieuws dat de gemeente Rotterdam, samen met het Rijk, onze aanvraag voor de subsidie van het energieproject heeft goedgekeurd.Dit betekent dat we een bedrag van ruim 27.500 euro aan subsidiegeld gaan krijgen als we ons project voor het aanleggen van de ruim 130 zonnepanelen en het ophangen van de LED-verlichting op baan 1 t/m 10 afronden.

Wij, als bestuur, zijn hier heel blij mee, dit is een grote stap in het groener maken van ons park, maar zeker ook een grote stap in het voor de lange termijn op orde krijgen van ons kostenplaatje. Zoals u ongetwijfeld weet vormen de kosten voor stroom een van onze grootste uitgaven. 

We hebben de commissie die zich bezig houdt met dit project dan ook gevraagd de volgende stap te zetten en de offertes up to date te brengen.

Uitdaging voor ons allen is dan nu ook hoe gaan we dit project financieren. In de visie van het bestuur gaan we gebruik maken van een drietal mogelijkheden:
- we bekijken in hoeverre de gemeente ons kan helpen dit project te financieren
- we overleggen met de banken over de voorwaarden om het geld te lenen
- we willen met u, de leden, kijken naar de mogelijkheden om dit project met de leden te financieren.

Met andere woorden het idee van het bestuur is: 300 obligaties uit te schrijven van 200 euro elk. We gaan hier aan de leden hetzelfde rentepercentage berekenen als dat we aan een bank zouden betalen. Na het tweede jaar loten we elk jaar 12.5% van de obligaties uit, deze mensen ontvangen hun geld terug.
Dit alles leidt dan tot de situatie dat na 10 jaar, dus uiterlijk 2028 alles aan de leden terugbetaald is. Dit project gaat ons helpen onze vereniging voor de komende 15 jaar financieel gezond en helemaal up to date te houden.

Op de komende ALV op 8 mei 2018 zullen we dit plan verder uitleggen en willen we de bereidheid van de leden om hier aan mee te doen peilen

We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten, 

Remco Hill

 

Nieuws overzicht