Agenda Algemene Ledenvergadering 17 december

Maandag 17 december staat de Algemene Ledenvergadering gepland. Het bestuur stelt je aanwezigheid zeer op prijs! De onderstaande punten staan op de agenda;

- afscheid nemen van een aantal commissieleden
- ingebruikneming nieuwe lichtinstallatie
- begroting 2019
- 2019 jaar van de jeugd

De vergadering begint om 20.00 uur. 

Nieuws overzicht