Contributie 2024

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2023 zijn de contributies voor het seizoen 2024 vastgesteld en goedgekeurd door de leden.

De contributie is als volgt:   

Aanbieding alleen geldig voor nieuwe leden die in het seizoen 2023 geen lid waren!

 * leeftijd per 1 januari van het verenigingsjaar
** aantoonbaar dagonderwijs en geen eigen inkomen hebben

VT de Hoek zal de contributie jaarlijks automatisch incasseren in januari van het betreffende seizoen. De automatische incasso geldt voor een onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door middel van het versturen van een mail naar penningmeester@vtdehoek.nl. Indien de contributie niet (volledig) geïncasseerd of betaald is, heeft het bestuur de mogelijkheid om de vordering uit handen te geven aan het incassobureau. De bijkomende kosten zijn volledig voor rekening van het lid. 

Restitutie contributieVolledige teruggave van contributie tijdens het tennisseizoen op verzoek bij:

  • overlijden
  • blijvende invaliditeit (met schriftelijke verklaring van arts of andere instantie)

 
Overige aanvragen voor restitutie 

  • bij zwaar letsel, blessure of (herstel) operaties, welke tennis voor lange tijd onmogelijk maakt, opgelopen of uitgevoerd voor 1 juni wordt een restitutie van 50% van de betaalde contributie verleend. Hiervoor moet wel een schriftelijke verklaring van arts overlegd worden. 
  • bij licht letsel, opgelopen voor 1 juni waarbij wel herstel binnen het lopende seizoen wordt verwacht, wordt geen restitutie verleend 
  • bij letsels, blessures of operaties opgelopen of uitgevoerd na 1 juni wordt geen restitutie verleend.
  • zwangerschap wordt niet gezien als blessure. Er wordt dan ook geen restitutie verleend.

 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair, bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Zie voor meer informatie onderstaande website:

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/rotterdam/