Contributie 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van december 2017 zijn de contributies voor het verenigingsjaar 2018 vastgesteld en goedgekeurd door de leden. De contributie is als volgt:

Lees meer