Contributie 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van december 2018 zijn de contributies voor het verenigingsjaar 2019 vastgesteld en goedgekeurd door de leden. De contributie is als volgt:

Lees meer