Wij introduceren graag onze Business Club

Welkom bij de Business Club van VT de Hoek.

Wij beschouwen sportsponsoring als een unieke communicatiemogelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit de activiteiten van onze tennisclub. In de sponsoring kan worden  voorzien in financiën of in financieel waardeerbare goederen/diensten, waarbij VT de Hoek de  communicatie van de sponsornaam, in overeenstemming met door beide partijen hierover gemaakte afspraken, zo goed mogelijk zal behartigen. Juist omdat  sport  de  uitstraling  heeft  van  sportief,  sympathiek  en  dynamisch en we in een  tijd leven waarin gezondheid  en  beweging  belangrijke  maatschappelijke  thema's  zijn,  kunt  u  met  sportsponsoring  blijk geven van uw betrokkenheid.

Tennis  is  een  populaire  sport  en  wordt  in  alle  lagen  van  de  bevolking  beoefend,  ongeacht  inkomen, beroep en leeftijd. Het is een sport voor jong en oud. Een sport die zowel op individueel-als op team-niveau kan worden gespeeld. Competitief en recreatief. Kortom, een sport met vele mogelijkheden. U, als sponsor, kunt door middel van sponsoring laten zien dat u de tennissport een warm hart toedraagt.

Met uw financiële bijdrage zorgen wij voor extra activiteiten om de jeugd en senioren aan ons te binden en te behouden en investeren we in zaken die normaal gesproken niet vanuit het verenigingsbudget te realiseren zijn. 

VT de Hoek is een gezellige en bruisende vereniging van 600 leden, die door een grote groep vrijwilligers draaiende wordt gehouden en ambitieus genoeg is om naar 800 leden te groeien.

De Business Club is het afgelopen jaar gegroeid naar een fantastisch aantal van 60 sponsoren en we zijn er nog niet, duidelijk merkbaar is het feit dat bedrijven erbij willen horen. Daarom is de club zo succesvol en doen we het met elkaar. Jaarlijks nodigen wij de sponsors uit voor een aantal borrels en vinden we het natuurlijk ook mooi als er onderlinge banden en deals ontstaan. Daar doen we het voor!

 

Kijk bij de mogelijkheden of er een passend pakket voor u beschikbaar is, en mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Edwin of Jeroen via businessclub@vtdehoek.nl