Nieuws

Hoek van Holland

In deze Nieuwsbrief:

  • Informatie over de pacht van het clubhuis
  • Pasfoto’s voor de ledenpas

Beste leden,

Op de laatste Algemene Ledenvergadering hebben we gesproken over de continuïteit in ons clubhuis.

Na het vertrek van Peter als vaste pachter zijn er door ons drie opties genoemd, t.w. nieuwe pachter, volledig eigen beheer met vrijwilligers en volledig eigen beheer met betaalde vrijwilligers (conform vrijwilligersbijdrage voor verenigingen).

Na alle scenario’s intern besproken te hebben zijn we tot de conclusie gekomen om wederom met een nieuwe pachter in zee te willen gaan.

We hebben al informele aanmeldingen gehad maar het formele proces tot selectie zullen we vanaf heden gaan oppakken. Indien jullie mensen kennen (of zelf) die interesse hebben dan kunnen zij dit voor a.s. weekend kenbaar maken door een mail te richten aan voorzitter@vtdehoek.nl o.v.v. naam, mobiel telefoonnummer en email adres.

Alle serieus geïnteresseerden zullen, na een kort telefonisch gesprek, van ons een document ontvangen met daarin onze eisen en wensen en waarin wij vragen om een business plan in te dienen. Dit gehele proces zullen wij trachten binnen een paar maanden af te ronden.In de wetenschap jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke en sportieve groet,
Jeroen Kortsmit
Voorzitter VT de Hoek

Beste leden van VT De Hoek,

Het bestuur doet in samenspraak met de ledenadministratie een belangrijke oproep aan u.

Wij vinden het noodzakelijk dat alle ledenpasjes voorzien zijn van een actuele foto. Daarom vragen wij u om vóór 31 oktober een actuele foto van uzelf te uploaden in de Clubapp, of deze te mailen naar de ledenadministratie@vtdehoek.nl  onder vermelding van uw naam en KNLTB nummer.

In het systeem kan de ledenadministratie of het bestuur deze foto afkeuren, dat zal alleen gebeuren met foto’s van de hond of met een wijntje in de hand of andere grappig bedoelde foto’s, zoals uw jeugdfoto terwijl u al lang senior bent. Een goedgelijkende actuele foto wordt altijd goedgekeurd.

Houd zoveel mogelijk de standaard regels voor een officiële pasfoto aan:

 

De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn. De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer twee derde van de fotobreedte te zijn, zonder zonnebril, pet, muts e.d. Beide ogen dienen zichtbaar te zijn. Voor digitale aanlevering geldt bestandstype JPG.

 

Wij doen een dringend beroep op uw medewerking en gaan er van uit dat wij in het nieuwe seizoen een actueel en up to date systeem hebben. Tegelijkertijd betekent dit dat uw ledenpas 2021 weer een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft.

 

Hartelijk bedankt namens het bestuur,

Els Pille

Secretaris VT De Hoek