Beleidsplan

Beleidsplan

Op dit moment werken wij hard aan een beleidsplan 2022-2026.
Dit beleidsplan biedt een leidraad naar onze stip op de horizon:

‘Een gezonde tennisvereniging met 800 leden‘

We kijken in dit document terug op de afgelopen periode. We proberen dan vooral te leren van de dingen die goed gingen en die we beter konden doen. Aan de hand van die lessen bepalen we acties op de korte termijn en stellen we onze lange termijn doelen bij. Als het afgelopen jaar ons namelijk iets heeft geleerd is dat we in staat moeten zijn om flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Hier zal in het nieuwe beleidsplan dan ook voldoende ruimte voor zijn.

In de Najaars ALV zullen wij het plan met jullie delen, daarna treft u hier de link aan naar het beleidsplan 2022-2026.