Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

VOG

Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is onderdeel van NOC*NSF. Het is het kenniscentrum voor beleid, advies en voorlichting over preventie van grensoverschrijdend gedrag in de sport. Het centrum fungeert ook als meldpunt bij incidenten. Uitgangspunt is dat sporten in een veilige omgeving voor iedereen vanzelfsprekend moet zijn.
Elke sportvereniging waar kwetsbare mensen sporten, is het raadzaam deze VOG aan te vragen voor alle vrijwilligers die met die doelgroep in aanraking komen. Wij als bestuur van VT de Hoek hebben dan besloten dan het bestuur en alle functies die te maken hebben met jeugdactiviteiten een VOG moeten hebben alvorens zij hun activiteiten starten.

In ons geval dus het bestuur, de parktrainer en pachter van ons clubhuis en de volledige jeugdcommissie. 

Onze Vertrouwenscontactpersoon heeft korte lijnen met de betrokken vrijwilligers.