Organisatie & Commissies

Onderstaand een overzicht van het bestuur en commissies welke actief zijn in 2021

 

BESTUUR NAAM E-MAIL TELEFOON
Voorzitter Jeroen Kortsmit voorzitter@vtdehoek.nl 06-53295066
Secretaris Els Pille-Fohlinger secretaris@vtdehoek.nl 06-49822717
Penningmeester Siegfried Mulder penningmeester@vtdehoek.nl  
Technische Commissie Madeleine Portengen-Zetz tc@vtdehoek.nl  
Accommodatie & Clubhuis Henri van Leeuwen accommodatie@vtdehoek.nl  
VERTROUWENSCONTACTPERSOON           
Contactpersoon Jeannette Jansen vcp@vtdehoek.nl 06-42927302
LEDENADMINISTRATIE      
Ledenadministrateur Yvette Vroonland ledenadministratie@vtdehoek.nl  
SPONSORCOMMISSIE      
Voorzitter Edwin de Brabander sponsoring@vtdehoek.nl  
namens bestuur Jeroen Kortsmit sponsoring@vtdehoek.nl  
JEUGDCOMMISSIE      
Voorzitter Brian Woudsma jeugd@vtdehoek.nl  
Lid JC Nicole Derksen jeugd@vtdehoek.nl  
Lid JC Suzanne Steenhuis jeugd@vtdehoek.nl  
Lid JC Elmer Vis jeugd@vtdehoek.nl  
Lid JC Menno Verboom jeugd@vtdehoek.nl  
LIEF EN LEED      
Contactpersoon Jiska van Minnen liefenleed@vtdehoek.nl  
Contactpersoon Ineke van Minnen liefenleed@vtdehoek.nl  
WEBSITE      
Webmaster  Elmer Vis website@vtdehoek.nl  
SOCIAL MEDIA      
Social Media  Megan Lucardie socialmedia@vtdehoek.nl
COMPETITIE      
Competitieleidster Sofieke Portengen competitie@vtdehoek.nl  
ONDERHOUDSCOMMISSIE      
Voorzitter Loe Bos onderhoud@vtdehoek.nl  
Lid OC Hans Baks onderhoud@vtdehoek.nl  
Lid OC Jan Bonte    
Lid OC Dick van Ham    
Lid OC John vd Palm    
Lid OC Bertus Denkers    
Lid OC John Bontebal    
Lid OC Ron Bozuwa    
Lid OC Arie Kraan    
ACTIVITEITEN      
Coordinator Lisette van Geest activiteiten@vtdehoek.nl  
Parktoernooi Nico Boers parktoernooi@vtdehoek.nl  
Open Toernooi Kirsten Oldenkamp opentoernooi@vtdehoek.nl  
Openingstoernooi Jiska van Minnen openingstoernooi@vtdehoek.nl  
Kwebbelcompetitie Monique Groothuizen kwebbel@vtdehoek.nl  
Ladies Night Esther Ruiterman ladiesnight@vtdehoek.nl  
Toeristen Tennis Toernooi TTT Tonia Coufreur TTT@vtdehoek.nl  
Tiroleravond contactpersoon Yvonne Klarenbeek Tirol@vtdehoek.nl  
Balletje Bruin  Brian Woudsma balletjebruin@vtdehoek.nl  
Zomer Thuisblijvers toernooi Gilbert Plugge zomer@vtdehoek.nl  
KASCONTROLECOMMISSIE      
Contactpersoon Gerard van Oosten kascontrole@vtdehoek.nl  
Contactpersoon Gerard van der Zalm kascontrole@vtdehoek.nl