Regelementen

De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Daarom dienen we ons allen te houden aan de reglementen:

 

Downloads: